Rocas Rojas
Bokning
Bilder
Gran Canaria
Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
+34 928 769 250
info@rocasrojas.com
Svenska
Deutsch
English
Español
Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
+34 928 769 250
info@rocasrojas.com
Svenska
Deutsch
English
Español
Integritetspolicy
< Tillbaka

INFORMATIONSMALL FÖR WEBBPLATSER, LAGEN OM INFORMATIONSSAMHÄLLETS TJÄNSTER (LSSI)

URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. Samtliga rättigheter förbehålles.

1.    I enlighet med spansk Lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L., om följande:

Bolagets namn är URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. med spanskt organisationsnummer B-35419928
Bolaget är registrerat i Handelsregistret i Las Palmas, i band 1256, bok 73, sektion 10ª, blad GC 14499.
Bolagets säte har adress CALLE LAS PITAS 6, postnummer 35100 SAN AGUSTÍN (LAS PALMAS).

 

2.    URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. informerar om att webbplatsen www.rocasrojas.com har som syfte att tillhandahålla allmänheten information om företagets verksamhet och de varor och tjänster som det erbjuder.

 

3.    URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. garanterar, i enlighet med det som fastslås i EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, och övriga bestämmelser om skydd av personuppgifter, att de uppgifter som dess kunder uppger är skyddade. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L., informerar om att de personuppgifter som lämnas genom formulär på den här webbplatsen och genom mail-meddelanden, automatiskt kommer att behandlas genom filen USUARIOS WEB (webb-användare).

Då avsändaren skickar in formulär som finns på webbplatsen, ger denne sitt medgivande till att inkluderas i ovan nämnda databehandling, med avsikt att tillhandahålla den information som efterfrågas i formulär och i prenumerationer.

Då användaren fyller i ett formulär på webbplatsen, där personuppgifter efterfrågas, informeras denne om att URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna garantera skydd för lämnade uppgifter, för att undvika att uppgifterna förändras, försvinner, utsätts för otillåten behandling och tillgång, i enlighet med den senaste utvecklingen på teknikområdet och enligt gällande regelverk.

URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. kan emellertid inte garantera att system, accessnät och Internet är absolut säkra och kan därför heller inte garantera att personuppgiftsbrott inte begås av utomstående som fått otillbörlig tillgång.

Användaren ansvarar alltid för den information som uppges och för att meddela URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. eventuella ändringar i informationen och URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. hålls därför fritt från ansvar i detta avseende.

Syftet med databehandlingen är att tjäna som informationsstöd vid företagets handläggning av ärenden av skattemässig, administrativ, kommersiell och redovisningsmässig karaktär.

Om du vill kan du vända dig till URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L., med säte CALLE LAS PITAS, 6 CP 35100 SAN AGUSTIN (LAS PALMAS), för att utöva de rättigheter du har när det gäller tillgång, rättelse, radering, blockering, begränsning eller överföring av dina personuppgifter.

 

4.    URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. är ägare av eller har tillgång till nödvändiga tillstånd för den immateriella äganderätten till denna webbplats och för dess innehåll: text, bild, ljud, video, varumärke, logotyp, design osv. I enlighet med paragrafer 8 och 32.1 i Lag om immaterialrätt, är det uttryckligen förbjudet att helt eller delvis återge, till allmänheten sprida denna plats innehåll, inklusive det sätt på vilket platsen tillgängliggörs, genom vilket som helst medium, utan tillåtelse från URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. och/eller från respektive författare och innehavare av rättigheterna.

Användaren kan visa, skriva ut, kopiera och lagra information från den här webbplatsen, endast för eget bruk.

Om informationen på webbplatsen används otillbörligt eller om kränkning sker av den immateriella äganderätt som tillhör URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L., leder det till att åtgärder vidtas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

5.    URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. reserverar sig rätten att, utan förvarning, utföra de ändringar som anses lämpliga på webbplatsen, på så vis att innehåll och tjänster som erbjuds genom webbplatsen kan ändras, läggas till eller tas bort, liksom det sätt som dessa tillhandahålls och återfinns.

 

6.    URBANIZACIÖN ROCAS ROJAS, S.L. garanterar inte att inte fel uppstår när det gäller tillgång till webbplatsen, dess innehåll och inte heller att den hålls uppdaterad, även om man kommer att försöka att tillse att fel undviks och rättas, så långt det är möjligt, samt att informationen uppdateras.

URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. gör sig inte ansvarigt, i något fall och utan begränsning, för skadestånd som skulle kunna uppstå, av vilken typ det vara må (pga. fel eller försummelser i innehåll, brist på tillgång till portalen eller spridning av virus eller programvara avsedd att skada innehåll) och som kan uppstå, trots att samtliga nödvändiga tekniska åtgärder vidtagits för att undvika detta.

 

7.    Tillgång till och användning av denna webbplats är tillåtet för användare, som för att få tillgång godkänner de Användarvillkor som nedan beskrivs.

 

8.    Genom denna webbplats får användaren tillgång till information och innehåll och därmed ansvar för den registrering som kan bli nödvändig för att få tillgång till vissa tjänster och visst innehåll.

Då användaren registrerar sig är denne också ansvarig för att uppge information som är riktig, laglig, aktuell och dessutom att varligt och konfidentiellt använda de uppgifter som tillhandahålls för att få tillgång till webbplatsen.

Användaren lovar att använda webbplatsens information, innehåll och tjänster på lämpligt sätt och att i synnerhet inte vidta någon åtgärd som skulle kunna skada systemet fysiskt eller logiskt, och att inte försöka få otillbörlig tillgång till webbplatsen genom att använda icke auktoriserade uppgifter.

En som person använder sig av information från webbplatsen och som har tillgång till den, är också den som ensam har ansvar för dessa handlingar. Användaren ansvarar för samtliga förehavanden som denne utför genom sin användaridentitet. Det vill säga, användaren ansvarar för att de lösenord och svårlösta meningar den väljer, innehåller siffror och bokstäver och, i de system som tillåter det, skiljetecken och särskilda tecken, för att den kod som används ska vara svår att förutsäga. I synnerhet bör användaren undvika att använda ord från ordböcker och ord som kan relateras till användaren själv (namn på familjemedlem, adress, födelsedatum osv.) och som är lätta att förutsäga (namnkombinationer som innehåller månadsnamn, prefix eller suffix osv.). URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS, S.L. gör sig inte ansvarigt för eventuella konsekvenser eller skadestånd, som skulle kunna uppstå genom sådan tillgång och användning av information.

 

9.    Webbplatsen kan använda ”cookies” i verksamheten och informerar användaren om att syftet är att förbättra nivån på de tjänster som erbjuds, eftersom användarens val sparas och användaren känns igen varje gång denne använder webbplatsen. Cookies förknippas endast med anonym användare/dator och de tillhandahåller inte referenser som gör att persondata kan spåras.

 

10.    Dessa bestämmelser och allmänna villkor lyder under spansk lagstiftning. Motsättningar eller tvister som skulle kunna uppstå som följd av användning av webbplatsen, kommer att tolkas enligt gällande lag på den plats där ägaren av webbplatsen är bosatt. Det är domstolar inom Spaniens gränser som har behörighet att handlägga alla typer av tvister och konflikter som skulle kunna uppstå och användaren avstår från att vända sig till annan domstol.

< Tillbaka
Kontakt
 
Om du har frågor eller problem kan du kontakta oss via telefon eller e-post:
 
 
Email: info@rocasrojas.com
   
Tel: +34 928 769 250
   
Adress: Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
 
Medverkande
 
 
 
Till salu i Rocas Rojas
 
Lista över bungalows till salu
Copyright © 2019 Rocas Rojas. Alla rättigheter förbehållna   |   Information om avbokningar  |   Försäljningsvillkor och Annullering  |   Cookies policy  |   Integritetspolicy
 

I enlighet med gällande lagstiftning informerar vi dig om att vi på vår hemsida använder våra egna och tredje kakor för att utföra en analys av använd