Rocas Rojas
Bokning
Bilder
Gran Canaria
Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
+34 928 769 250
info@rocasrojas.com
Svenska
Deutsch
English
Español
Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
+34 928 769 250
info@rocasrojas.com
Svenska
Deutsch
English
Español
Integritetspolicy
< Tillbaka

INFORMATIONSBLAD FÖR WEBBSIDOR i enlighet med lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE är den spanska förkortningen för detta)

© URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL. Alla rättigheter förbehålls.

 

1. I enlighet med det som framgår av spansk lag 34/2002 av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL följande:

Bolagets firmanamn är URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL.

Skatteregistreringsnumret är B-35419928.

Bolaget är registrerat vid Las Palmas handelsregister, volym 1256, bok 73, registrering 73, blad GC14499.

Företagets säte är CALLE LAS PITAS 6, POSTNUMMER 35100 SAN AGUSTÍN – (LAS PALMAS).

 

2. Syftet med URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SLs hemsida www.rocasrojas.com är att ge allmänheten information om verksamheten samt de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller.

 

3. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och andra förordningar om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, garanterar URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL att de personuppgifter som bolagets kunder uppger är skyddade. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL informerar om att de personuppgifter som lämnas genom formulär på denna webbsida och genom mailmeddelanden behandlas i en automatisk fil för webbplatsanvändare.

När formulär skickas från webbplatsen, ger användaren sitt medgivande till att registreras genom tidigare nämnda databehandling, för att den information som efterfrågas i formulär och abonnemang ska kunna tillhandahållas.

De användare som fyller formulär på webbplatsen där personuppgifter efterfrågas, vill URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL informera om att alla tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för de lämnade uppgifterna, för att undvika förändring, förlust samt icke-auktoriserad behandling enligt aktuell teknik och i enlighet med bestämmelser i gällande normer.

Emellertid kan URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL inte garantera att systemet, nätet som används för att få tillgång samt Internet är helt ointagligt och heller inte att personuppgiftsbrott kan ske genom missbruk från tredje part.

Användaren ansvarar, under alla omständigheter, för att den information som uppges är sanningsenlig och är skyldig att meddela URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL när informationen ändras. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL ska vara fri från ansvar i detta avseende.

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att de ska tjäna som stöd för den information som behövs för handläggning av frågor rörande bolagets skatt, administration, handel och bokföring.

Ansökan om att utöva rätten till tillgång, rättelse, avregistrering, invändningar och överföring av uppgifter, liksom rätten att begränsa behandlingen, kan göras genom att kontakta URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL, med adress CALLE LAS PITAS 6, POSTNUMMER 35100 SAN AGUSTÍN – (LAS PALMAS).

 

4. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL är ägare till relevanta immateriella rättigheter för webbplatsen och dess innehåll: text, bild, ljud, video, varumärke, logotyp, design osv. i enlighet med bestämmelser i paragraferna 8 och 32.1 i spansk lag om immateriella rättigheter. Återgivning, allmän spridning och överföring, inklusive visning för allmänheten, av hela eller delar av innehållet i webbplatsen är förbjuden, oavsett vilka tekniska medel som används, utan att uttryckligt medgivande erhållits från URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL och/eller upphovsman eller innehavare av rättigheterna.

Användarna kan se, trycka ut, kopiera och lagra webbplatsens innehåll om det är för privat bruk.

Den som obehörigt använder informationen på webbplatsen eller åsidosätter den immaterialrätt och industriell äganderätt som tillhör URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL, hålls ansvarig för detta, i enlighet med lagstiftningen.

 

5. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL för behåller sig rätten att genomföra relevanta ändringar i sin webbplats utan föregående meddelande, som att ändra, ta bort eller lägga till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen, liksom hur och var tjänsterna presenteras i platsen.

 

6. URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL garanterar inte att fel inte kan uppstå när det gäller åtkomst till webbplatsen, dess innehåll och uppdateringar, även om det som är möjligt kommer att göras för att undvika fel, rätta dem och uppdatera dem när det är tillämpligt.

URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL är inte ansvarig, i något fall, för skador av vilken art det vara må, inklusive och utan begränsning: fel i eller utelämnande av innehåll, brist i åtkomst av portalen eller överföring av virus eller program som saboterar eller skadar innehållet, även om alla nödvändiga, tekniska åtgärder har vidtagits för att undvika det.

 

7. En person som kopplar upp sig på webbplatsen är användare av densamma och i och med det godtar personen de Villkor som nedan beskrivs. 

 

8. Den här webbplatsen ger användaren tillgång till information och innehåll, för vilka användaren är ansvarig och det gäller även den registrering som kan behövas för att komma åt vissa tjänster och visst innehåll.

I och med registreringen görs användaren också ansvarig för att uppge riktig, laglig och aktuell information och för att omsorgsfullt och konfidentiellt använda den information för åtkomst användaren erhåller.

Användaren förbinder sig att använda informationen, innehållet och tjänsterna på webbplatsen på rätt sätt och i synnerhet att inte göra något som kan orsaka fysisk eller logisk skada på systemet eller att försöka få åtkomst till platsen på bedrägligt sätt genom att använda icke auktoriserade uppgifter.

Tillgången till webbplatsen och användningen av den information som den innehåller är endast användarens ansvar. Som användare är man ansvarig för alla handlingar som man utför på sidan i eget namn. Som användare är man också ansvarig att välja säkra lösenord och påminnelser för dessa, som ska innehålla siffror, bokstäver och om systemet tillåter även skiljetecken och särskilda tecken som är svåra att förutsäga. Användaren bör särskilt undvika att använda ord som finns i ordböcker, ord som kan associeras med användaren (namn på en närstående, adress, födelsedata etc.) och lätta kombinationer (kombinationer med namn och månader, prefix och suffix osv.). URBANIZACIÓN ROCAS ROJAS SL är inte ansvarigt för skada som kan uppstå vid åtkomst eller användning av informationen.

 

9. Webbplatsen använder ”cookies”. Syftet med dem är att förbättra de tjänster som erhålls, att anpassa dem till användaren och att känna igen användaren när den besöker platsen. Cookies förknippas endast med en anonym användare och användarens dator tillhandahåller inga referenser som gör att det går att härleda persondata.

 

10. Dessa bestämmelser och allmänna villkor lyder under spansk lag. I händelse av tvist relaterad till användningen av webbplatsen, kommer tvisten att behandlas i enlighet med gällande lag på den plats där webbplatsens ägare har sin adress.  Tvister som uppstår handläggs av behörig domstol inom spanskt territorium och användaren avsäger sig uttryckligen rätten att vända sig till annan domstol.

< Tillbaka
Kontakt
 
Om du har frågor eller problem kan du kontakta oss via telefon eller e-post:
 
 
Email: info@rocasrojas.com
   
Tel: +34 928 769 250
   
Adress: Calle Las Pitas 6, San Agustín, Gran Canaria
 
Medverkande
 
 
 
Till salu i Rocas Rojas
 
Lista över bungalows till salu
Copyright © 2021 Rocas Rojas. Alla rättigheter förbehållna   |   Cookies policy  |   Integritetspolicy  |   Försäljningsvillkor och Annullering
 

I enlighet med gällande lagstiftning informerar vi dig om att vi på vår hemsida använder våra egna och tredje kakor för att utföra en analys av använd